• Biz;

  1999 yılında Kadınlar Kültür ve Dayanışma Birliği ( KAD-BİR) adı altında kurulan ve kadınlar arasında diyalog kurmak, kadın hak ve hürriyetlerinin takipçisi olmak, kadının eğitim ve kültür seviyesini ve statüsünü yükseltmek, muhtaç ve mağdur kadınlara yardımcı olmak, kadının toplumda ve ailede hak ettiği ve layık olduğu yerde olmasını sağlamak ve aileyi korumak gibi önemli ve erdemli amaçlarla yola çıkan ve bu amaçlar doğrultusunda yurt içinde ve yurtdışında faaliyet gösteren bir derneğiz. Kuruluşumuz bünyesinde 20 sivil toplum örgütünü kapsayan bir şemsiye kuruluştur.
  2006 yılında T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Yasası kararıyla "Türkiye" ismini alarak yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler oluşturulmuştur.

  Çalışma Konularımız:

  - Konusu kadın olan ilmi araştırmalar yapmak ve yapılması için imkanlar hazırlamak,
  - Kadınlara yönelik yayınları biraraya getirmek ve kütüphane oluşturmak,
  - Kadınların kültür, sanat ve elişi ürünlerini sergilemek, desteklemek ve yardımcı olmak
  - Mağdur ve muhtaç kadınların ihtiyaçlarının giderilmesinde yardımcı ve aracı olmak,
  - Kadınların temel hak ve hürriyetlerini savunmak, haksızlığa uğrayanlara destek  vermek,
  - Aileyi korumaya yönelik çalışmalar yapmak.
 • Ankara
  28°
 • Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?